مورخ:[1394-10-22 13:00:01]
»
»الکترونيکی شدن انتخابات مجلس منتفی شد

 به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، نمايندگان در اين بررسي مواد مربوط به الکترونيکي شدن انتخابات را حذف کردند.

الکترونيکی شدن انتخابات مجلس منتفی شد

 امروز مجلس شوراي اسلامي به عنوان اولين دستور، طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را که شوراي نگهبان بدان اشکال گرفته بود، بررسي و اصلاح کرد .

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما ، نمايندگان در اين بررسي مواد مربوط به الکترونيکي شدن انتخابات را حذف کردند.

بدين ترتيب انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس اين طرح به صورت الکترونيکي برگزار نخواهد شد .